8. februar, 22. februar, 8. marts, 22. marts, 5. april, 19. april.
Debatakademi for naturvidenskab og teknologi
Debatakademi for naturvidenskab og teknologi

Debatakademi for naturvidenskab og teknologi

Tilmeld dig

Debatakademi for naturvidenskab og teknologi afholdes med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Kurset er gratis og henvender sig til forskere fra de naturvidenskabelige og tekniske fag.

Over seks moduler lærer deltagerne at deltage i den offentlige debat og formidle deres forskning i medierne. Målet er at styrke den demokratiske samtale ved at bringe forskernes viden og løsninger frem i debatten og ind i beslutningsprocesserne.

Alle moduler foregår hos Information, Store Kongensgade 40C,
1264 København K

Tilmeld dig via linket HER

Dato 08 februar 2022
Sted Information
Adresse Store Kongensgade 40C, 1264 Kbh. K.
Arrangør Information Arrangementer og Novo Nordisk Fonden

Modul 1: Find den gode historie i din forskning

Tirsdag den 8. februar
Kl. 15:00-19:30

Journalistik handler om at for- tælle gode historier. Og uden et klart budskab og præcise pointer kan det være svært at skabe op- mærksomhed om sin forskning.

På første modul får du indblik i, hvordan journalister tænker og arbejder, og du prøver selv kræf- ter med forskningsformidling.

Modul 2: Interviewet og den gode tekst

Tirsdag den 22. februar
Kl. 15:00-19:30

Dit sprog, din henvendelsesform og dine eksempler skal tilpasses målgruppen og formatet. Der er forskel på et stort portrætinter- view i en avis, et minut i radioavi- sen og en tv-debat.

På andet modul er der blandt an- det fokus på nyhedskriterierne, den gode journalistiske tekst, det præcise og fængende sprog, og det journalistiske interview.

Modul 3: Sådan skriver du et debatindlæg

Tirsdag den 8. marts
Kl. 15:00-19:30

På tredje modul får du indblik i debatredaktørens prioriteringer og syn på forskerens rolle, du lærer om den offentlige debats dynamikker, muligheder og fald- gruber, og du bliver klogere på, hvordan du selv kan tage del i de- batten med udgangspunkt i din egen forskning.

Modul 4: Få styr på retorikken

Tirsdag den 22. marts
Kl. 15:00-19:30

På fjerde modul bliver du præ- senteret for retoriske grundbe- greber, som kan hjælpe dig til at blive en overbevisende formidler og debattør. Og du prøver kræf- ter med retorikken i forskellige debatøvelser, hvor du skal forsø- ge at overbevise modparten om publikum om din faglige position

Modul 5: Den gode debat - på nettet

Tirsdag den 5. april
Kl. 15:00-19:30

Facebook, Twitter og LinkedIn er oplagte platforme, hvis du som forsker vil nå bredt ud med dine holdninger og faglige pointer. Her kan du også kommunike- re uden om nyhedsmedierne og selv sætte dagsordenen.

På femte modul bliver du intro- duceret til de forskellige sociale medier og deres kendetegn, mu- ligheder og begrænsninger.

Modul 6: Lær at debattere på tv

Tirsdag den 19. april
Hold 1 kl. 9:00-14:00
Hold 2 kl. 15:00-20:00

På tv er taletiden kort og debat- terne ofte forsimplede. Mod- satrettede synspunkter driver journalistens historie fremad og tv-værten vil altid vinkle skarpt.

På sjette modul gennemgår vi for- skerens vej til tv-debatten – fra du bliver kontaktet pr. telefonen til du sidder i live-studiet. Vi ser eksempler og filmer øvelser med jeres egne cases.

 

Undervisnerne på kurset er blandt andre:

Rune Lykkeberg, chefredaktør på Information
Louise Drivsholm, videnskabsjournalist på Information
Bengt Holst, tidl. direktør i Zoo
Lone Simonsen, professor i epidemiologi
Nastja Arcel, skuespiller og retoriker
Mikkel Frey, tv-vært