Litterær læsekreds. Det 21. århundredes litteraturhistorie

1., 8., 15. og 22. september
Priser:

Deltag i Informations læsekreds, hvor vi sammen med Kim Leine, Merete Pryds Helle, Caroline Albertine Minor og Iben Mondrup dykker ned i det 21. århundredes danske litteraturhistorie. Henover 4 kursusgange fokuserer vi på sorglitteratur, postkolonial litteratur, hjemstavnslitteratur og litteratur om Besættelsestiden. Informations litteraturkritiker Erik Skyum-Nielsen er kursusleder og hovedunderviser. Kurset tager udgangspunkt i Informations litteraturhistorie 20 før 20.

Dato 01 september 2020
Sted Information
Adresse Store Kongensgade 40C, 1264 Kbh K.
Arrangør Information Arrangementer

1. september  - Hjemstavnslitteratur m. Merete Pryds Helle

Omkring årtusindskiftet kom Hjemstavnen massivt tilbage i dansk litteratur. Spørgsmålet er blot hvorfor og hvordan. Er den nye koncentration om stedet og lokaliteten en gentagelse af hjemstavnslitteraturen lige efter år 1900, eller er præmisserne totalt forandrede, sådan at der ikke er tale om nostalgisk reaktion, men snarere en rekonstruktion af sanset/kønnet erfaring? Dagens gæst Merete Pryds Helle må kaldes selvskreven i kraft af sin roman Folkets skønhed, men inden hun kommer på scenen, introduceres til tematikken som helhed, med hovednavne som Erling Jepsen, Helle Helle, Hans Otto Jørgensen og Knud Romer.

8. september – Postkolonial litteratur m. Kim Leine

Da Kim Leine i 2007 debuterede med erindringsromanen Kalak, blev der, som vi forstår i dag, åbnet til et genkommende tema i den nyeste litteratur: forholdet mellem det åh så humane, hjælpsomme Danmark og så lande, som har haft kolonial eller kolonilignende status, og hvor danske har udøvet magt. Vi må her naturligvis tale udførligt om Jakob Ejersbos Afrika-trilogi, men også om Mich Vraas skildringer af Dansk Vestindien og Iben Mondrups af Grønland. Til drøftelse af hele det postkoloniale kompleks har vi indbudt Kim Leine og på dagsordenen til uddybning også sat hans Profeterne i Evighedsfjorden og efterfølgeren Rød mand/Sort mand.

15. september – Besættelsestiden i litteraturen m. Iben Mondrup

Hvis nogen gik og bildte sig ind, at vi i dansk litteratur var færdige med Besættelsestiden, så tog de grundigt fejl. Der skrives ikke mere heroiske sabotørromaner eller erfaringsbaserede krigsfiktioner som Tage Skou-Hansens De nøgne træer. I dag er ansvaret for bearbejdelse af den fælles fortid overtaget af de yngre, efterkommerne: børn af ”tyskertøser”, børnebørn af frihedskæmpere med ar på både kroppen og sjælen. Hvorfor det nu, i dag, er så vigtigt at få fortalt de glemte, de fortiede, ofte ret så mudrede historier, derom spørger vi Iben Mondrup, forfatter til ikke mindst Vi er brødre

22. september - Sorglitteratur m. Caroline Albertine Minor

Sorgens faser og mange former dukkede efter 2010 op i det ene nye danske prosaværk efter det andet og bredte sig til lyrikken. Generelt var der tale om en forstærket opmærksomhed i litteratur, litteraturvidenskab og kultur på følelser og komplekse affekter, men samtidig ser vi, hvordan forfatterne, idet de griber ned i det personlige og private, hver især forsøger at tage vare på det sårbare, altid udsatte liv. Udover selvfølgelig Naja Marie Aidt med Carls bog har retningen haft en markant ung repræsentant i Caroline Albertine Minor, hvis novellesamling Velsignelser vi vil tage op til nærstudium og diskussion. 

Kurset afholdes i Informations lokaler på Store Kongensgade 40C, 1264 København K. Max 20 deltagere.

Kurset afholdes hos Information i Sankt Annæ Passagen. Store Kongensgade 40C, 1264 Kbh. K.

Hvornår:

tirsdag den 1. september
tirsdag den 8. september
tirsdag den 15. september
tirsdag den 22. september

alle dage kl. 16-18:30.

Pris:

DKK 2500,- for abonnenter på avisen.
DKK 3000,- for ikke-abonnenter

Der vil være forplejning på alle modulerne. Du får også en rød notesbog med Informations logo samt bogen der ligger til grund for kurset: '20 før 20 begivenheder i dansk litteratur 2000-2019'

Det er ikke en forudsætning for kurset at have læst de romaner der diskuteres på kurset - men mon ikke man bliver inspireret undervejs. 

Kim Leine
Iben Mondrup
Caroline Albertine Minor
Merete Pryds Helle

Oplægsholdere

Kim Leine, forfatter. Foto: Robin Skjoldborg

Iben Mondrup, forfatter. Foto: Les Kaner

Caroline Albertine Minor, forfatter. Foto: Nitesh Anjaa

Merete Pryds Helle, forfatter. Foto: Thomas A.