Traktat Om De Tre Bedragere
  • Traktat Om De Tre Bedragere

Traktat Om De Tre Bedragere

Af Anonym

Oversat fra fransk af Claus Bratt Østergaard


Farligt religionskritisk urskrift for første gang på dansk.

Traktat Om De Tre Bedragere er det mest udbredte og berygtede blandt den tidlige oplysnings hemmelige undergrundsskrifter og et af de første eksempler på ateistisk religionskritik.

Rygterne om bogen svirrede allerede i 1200-tallet, og teksten florerede senere længe kun i det skjulte som afskrifter. At eje eller blive sat i forbindelse med skriftet var forbundet med en betydelig risiko. I 1719 tryktes bogen for første gang.

Bogens anonyme forfatter kritiserer enhver form for gudstro og leverer en sønderlemmende kritik af de tre monoteistiske religionsstiftere: Moses, Jesus og Muhammed. Teksten plæderer, at Moses profiterede på hebræernes store lettroenhed. Han fik dem til at tro, at Gud var deres fører. Han selv foregav at være Guds stedfortræder og indsatte magtpolitisk sin familie i ledelsen. Kritikere blev dræbt; Moses var en uindskrænket despot, hvis voldsudøvelse blev udstafferet som Guds vrede. Jesus byggede videre på Moses' erfaringer og bildte folk ind, at han var søn af helligånden og en jomfru, denne idé havde han fra gamle myter, som man også finder om Djengis Khan og kinesiske guders jomfrufødsler. Muhammed brugte samme midler som Moses - han fremstillede sig selv som Guds budbringer. Han skjulte en hjælper i en brønd, der kunne råbe: 'Muhammed er Guds mest elskede', så folk troede, det var Gud, der talte. Muhammed bad dem bygge et alter af sten over brønden for at fejre åbenbaringen - og dræbte derved sin hjælper i brønden. Han havde mere held end de andre to, for han så sit rige blive virkelighed, endnu mens han levede.

UDDRAG
Renskriverens forord

BARUCH eller BENOIT de SPINOSA har skaffet sig et lidet ærefuldt navn i verden på grund af sin doktrin og takket være sine synspunkters ejendommelige karakter i spørgsmål om religion; resultatet er, at man, som det siges af forfatteren til hans levnedsbeskrivelse i begyndelsen af dette værk, må gå i dækning, hvis man enten vil skrive om ham eller til fordel for ham, og dét med en omhu og under anvendelse af forholdsregler, som hvis det var en forbrydelse, man planlagde. Vi er dog overbevist om, at vi ikke unødigt mystificerer tingene, når vi hermed erklærer, at vi har kopieret dette skrift fra originalen, hvis første del beskæftiger sig med denne persons liv, og hvis anden del giver en forestilling om hans ånd.
Skriftets forfatter er ganske vist ukendt, selv om det ser ud til, at den, der har forfattet det, må have været en af hans disciple, eftersom han udtrykker sig med stor klarhed. Men hvis det måtte være tilladt at etablere et fundament alene ud fra formodninger, kunne man, muligvis med stor sikkerhed, sige, at hele arbejdet er fremstillet af afdøde M. LUCAS, denne mand, der var så berømt for sine Quintessences, men som var endnu bedre kendt for sin vandel og sin livsmøde.

Hvorom alting er, er dette værk så unikt, at det fortjener at blive gransket af personer besjælet af ånd og begavelse. Og det er alene med dette for øje, at vi har gjort os det besvær at fremstille en kopi. Det er dermed det eneste formål, vi har haft, idet vi overlader det til andre at gøre sig de overvejelser, som de finder for godt.

 

FORFATTERE: Anonym, Oversat fra fransk af Claus Bratt Østergaard
REDAKTØR:
FORLAG: Informations Forlag
SIDER:
ISBN: 9788775149384

Anbefalede bøger