omstillingscafé

Omstillingscafé #4 – Den irrationelle forbruger

Omstillingscafé #4 – Den irrationelle forbruger

"Vores pengepung er vores virkelige stemmeseddel". Således afsluttede professor Steen Hildebrandt en tidligere Omstillingscafé, der omhandlede bæredygtighed og vækst. Den underliggende logik er, at vi gennem vores forbrug kan bidrage til at skubbe verden i en mere bæredygtig retning. 

Spørgsmålet er så i hvor høj grad denne idé også holder i den virkelige verden, og hvad der eventuelt måtte afholde os som forbrugere fra at agere i overensstemmelse med et ønske om en mere bæredygtig verden.

Til aprils Omstillingscafé sætter Information og Omstilling Nu den irrationelle forbruger under lup. Til caféen vil først forbrugerekspert Ole Storm Jørgensen fra Institut for Dansk Detailhandel ved Erhvervsakademi Dania gøre os klogere på begrebet den bæredygtige forbruger, og hvor hurtigt denne trend er voksende. Samtidig vil han også kommentere på i hvor høj grad virksomheder reagerer på denne trend og dermed ændrer deres måde at drive forretning på. 

Derudover vil Peter Gundelach, professor emeritus ved Sociologisk Institut ved Københavns Universitet, gå et skridt dybere og forklare hvilke psykologiske og strukturelle barrierer, der står i vejen for en mere bæredygtig adfærd. Peter Gundelach har blandt andet været medforfatter til bogen Klimaets Sociale Tilstand om unges bevidsthed om klimaforandringer og deres dertil svarende adfærd.

Vi glæder os til en spændende Omstillingscafé, hvor vi bliver klogere på, hvilken rolle vi som forbrugere kan spille i forhold til at bevæge verden i en bæredygtig retning.

 

Tid: Onsdag d. 27. april kl. 19.30-22.00

Sted: Information, Store Kongensgade 40C, 1264 Kbh K

Arrangementet er gratis men tilmelding er nødvendig. Tilmeld dig her


Om Omstillingscaféerne:
Omstilling Nu og Dagbladet Information afholder i samarbejde en række inspirerende omstillingscaféer. Til hver café dykker vi ned i et relevant aspekt af samfundets bæredygtige omstilling. Arrangementerne finder sted den sidste onsdag i måneden fra 19.30-21.30 i Informations kantine, Store Kongensgade 40C, 1264 København K. Der er mulighed for at købe kaffe/te og øl til arrangementet, så husk kontanter eller mobilepay. Efter programmet er slut, er der mulighed for at blive hængende og drøfte aftenens tema over en øl eller vand indtil kl. 22.00.

Læs mere om tidligere cafeer her