Racehygiejne af Lene Kock
  • Racehygiejne af Lene Kock

Racehygiejne i Danmark 1920-56

Racehygiejne forbindes for det meste med nazisme, antisemistisme og forsøget på at skabe den rene germanske race. Men faktisk var bestræbelserne på at 'højne' befolkningskvaliteten gennem racehygiejne langt mere udbredt. Herhjemme førte socialdemokraten K.K. Steincke an. Med et bredt flertal i Rigsdagen vedtoges et lovkompleks, der vedrørte sterilisation og ægteskabsforbud for personer, hvis forplantning, man af samfundsmæssige årsager, fandt uønsket. Det drejede sig særligt om åndsvage, men også sindsyge, epileptikere og alkoholister.ANMELDELSER
"Informations forlag har gjort det læsende publikum den tjeneste at genudgive Lene Kochs bog ... En af kvaliteterne ved Lene Kochs bog er, at den ikke er fordømmende eller moraliserende. Så meget desto klarere står pointerne." Jes Fabricius Møller, Politiken

"Lene Kochs gennemgang er nøgtern og lidet fordømmende. Så meget desto stærkere virker den" Sven Ove Gade, Ekstra Bladet

"En fin, dybdeborende bog"  ★★★★ Torben Bagge, BT

"Et memento om gode viljers og videnskabelighedens fejlsyn ... en bog, man ikke lægger fra sig lige med det samme." Claus Bjørn, Kristeligt Dagblad


OM FORFATTEREN
Lene Koch, født 1947, historiker, ph.d., dr.phil. og professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. En af de danske pionerer i studiet af de samfundsmæssige betingelser for og brug af ny medicinsk teknologi. Hendes forskning har beskæftiget sig med en række temaer inden for gen- og forplantningsteknologiens nyere historie. Hun er forfatter til en række bøger, heriblandt Tvangssterilisation i Danmark (2000).

FORFATTERE: Lene Koch
UDGIVELSESDATO: 3. udgave
FORLAG: Informations Forlag
SIDER: 317 sider, illustreret
ISBN: 978-87-7514-455-6

Anbefalede bøger