"Aristokratisk radikalisme" af Georg Brandes

Aristokratisk radikalisme

Georg Brandes

Aristokratisk radikalisme er Georg Brandes' berømte introduktion til Friedrich Nietzsches tænkning, som medvirkede til at slå filosoffens navn fast i det europæiske åndsliv.

Georg Brandes skrev Aristokratisk radikalisme i forbindelse med sine markante forelæsninger om Friedrich Nietzsche og blev trykt første gang i tidsskriftet Tilskueren i 1889.

Forfatter Georg Brandes
Udgivelsesdato 14 februar 2014
Sider 50
ISBN 9788775148714