Indledning

Information BUTIK og butik.information.dk ejes og drives af: 

A/S Information
CVR nr. 63 05 84 16
Store Kongensgade 40C 

1264 København K

butik@information.dk

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på butik.information.dk til levering i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Der tages forbehold for udsolgte eller udgåede varer og for prisstigninger og tastefejl. Alle priser på butik.information.dk er angivet i danske kroner og er inkl. 25 % moms og andre afgifter.

Produktinformation

På butik.information.dk oplyses varens væsentlige egenskaber. For yderligere eller uddybende oplysninger om en vares egenskaber kan der sendes en mail til butik@information.dk.

Priser

Alle priser er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen.

Bestilling og betaling

butik.information.dk er åben 24 timer i døgnet, og du kan derfor altid handle. Det kan dog ske, at vi lukker butikken grundet vedligeholdelse. Du kan kun foretage køb, når butikken er åben og tilgængelig. 

For at handle på butik.information.dk skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.

Du vælger de varer, du vil købe, og lægger dem i ”kurven”.  Du kan helt frem til selve bestillingstidspunktet rette i indholdet af kurven, og du kan løbende tjekke indholdet samt prisen for varerne.

Når du er klar til at bestille, klikker du på 'Betal' hvorefter du indtaster dit navn, adresse, e-mail, tlf.nr., betalingsform og vælger leveringsform. Når leveringsform er valgt, fremgår det totale beløb, der vil blive trukket fra dit betalingskort.

Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse

Når du har bestilt en vare hos os, modtager du en kvittering for vores modtagelse af din bestilling. Der er imidlertid først indgået en bindende købsaftale, når du har modtaget en ordrebekræftelse fra os. Af ordrebekræftelsen fremgår oplysninger om din ordre samt oplysninger om returret, fortrydelsesret og reklamationsret.

BEMÆRK! I butik.information.dk kan du KUN bestille til adresser i Danmark.

Bestillinger af Informations Forlags bøger til udlandet kan kun ske ved at sende en mail med bogtitel, navn og adresse til forlag@information.dk. Levering uden for Danmark sker til gældende posttakst.

Vi forbeholder os ret til at annullere en bestilling som følge af tastefejl, tekniske problemer, leveringssvigt, udsolgte varer og lignende situationer.

Betaling

Du kan vælge at betale på følgende måder: 

Dankort, VISA/Dankort eller Mastercard/Eurocard. Vi hæver først beløbet på din konto, når dine varer afsendes fra os. 

Information Butik bruger Quickpay til at håndtere alle køb på butik.information.dk. De kortoplysninger du indtaster ved køb af varer, bliver sendt direkte til NETS i krypteret form (SSL). Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig.

Levering og fragt – fysiske produkter

Bøger og andre fysiske varer ekspederes og sendes med Post Danmark hurtigst muligt. Du kan som regel regne med, at lagervarer vil være fremme 8-10 dage efter din bestilling. Længere leveringstid kan forekomme i spidsbelastningsperioder. Hvis en eller flere af dine varer er i restordre fra vores leverandører, kan der dog gå længere tid.

Er varen forsinket eller i restordre, får du besked via e-mail. Husk at opgive en gyldig e-mailadresse i forbindelse med ordregennemførslen, da det er den e-mailadresse, vi bruger for at kontakte dig vedr. forsinkelser.  Du kan altid annullere ordrer, der endnu ikke er faktureret. Kontakt butik@information.dk

Levering – digitale produkter

E-bøger, lydbøger, billetter til arrangementer og andre ikke-fysiske varer til download leveres via e-mail, som indeholder et download link. Du modtager først din ordrebekræftelse på e-mail, og derefter en ekstra e-mail, som indeholder et link, hvorfra du downloader dit produkt. Leveringstiden for digitale produkter er maks. 5 minutter, afhængig af hvor hurtigt e-mailen med linket når frem til din mailboks.

BEMÆRK. Hvis du bestiller et fysisk produkt (f.eks. en bog) sammen med et digitalt produkt (f.eks. en e-bog eller en billet), modtager du først det digitale produkt, når det fysiske produkt er afsendt. Hvis du vil have din billet oa. hurtigft, er det derfor en god idé at bestille den separat.

Al kopiering, udover til dit private brug, og yderligere uretmæssig spredning er forbudt. Du er selv ansvarlig for, at filerne ikke spredes videre til andre brugere og for at tage sikkerhedskopi til eget brug. Se desuden afsnittet ”særligt om digitale produkter

30 dages retur- og fortrydelsesret

Når du handler på nettet og hos Information BUTIK har du 30 dages returret og fortrydelsesret, hvor du kan meddele os, at du fortryder et køb og derpå returnerer en vare til os. Fortrydelsesretten løber, fra du modtager den bestilte vare.
 På nogle varer er der ikke fortrydelsesret, eller man kan miste sin fortrydelsesret. Vi giver besked inden købsforpligtelse og i ordrebekræftelsen, såfremt varen ikke er dækket af fortrydelsesretten. Der ydes ikke fortrydelsesret på arrangementsbilletter, e-bøger eller lydbøger til download.

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal du ved en utvetydig erklæring give os meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen.

Returnering

Hvis du fortryder købet, skal varerne returneres til: 

Information BUTIK

RETUR 

Store Kongensgade 40C 

1264 København K

Ved returnering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Du skal selv betale for udgifterne forbundet med returneringen, når du fortryder købet. 

Bemærk! Vi forventer, at du afsender varerne hurtigst muligt, efter du har givet besked om fortrydelse, og du skal sende dem retur senest 14 dage efter, du har fortrudt. Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller sendt uden omdeling. 

Hvis man nægter at modtage en pakke anses dette ikke som benyttelse af fortrydelsesretten. 

Såfremt du nægter modtagelse af en pakke, eller såfremt en pakke returneres til butik.information.dk som følge af, at pakken ikke afhentes rettidigt på posthuset, så tilbagebetaler butik.information.dk dig svarende til det beløb, du har betalt for varen, dog fratrukket et gebyr på kr. 100 til dækningen af forsendelse og ekspedition.

Tilbagebetaling

Når vi modtager varen, tjekker vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet. Beløbet bliver altid tilbagebetalt til samme betalingskort, som du betalte købet med.

Bemærk! Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist, hvis varens værdi er forringet, såfremt: 

  • du reelt har taget varen i brug
  • den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation for dit køb.

Refundering af billetter

Købte billetter til arrangementer refunderes kun i tilfælde af aflysning. Information Butik har intet ansvar for kopiering og/eller videresalg af billetter. I øvrigt gøres opmærksom på, at i henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2 nr. 12" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Reklamation hvis der er noget galt med varen

Dit køb er omfattet af købeloven. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. 

Du skal reklamere indenfor "rimelig tid" efter, at du har opdaget manglen ved varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som mulig, og gerne indenfor to måneder efter fejlen er opdaget. Du kan reklamere ved at kontakte os via mail til butik@information.dk. Afhængig af den konkrete situation vil du modtage de videre instrukser. Når du returnerer varen, bedes du samtidig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er.

Er reklamation berettiget, refunderes dine rimelige fragtomkostninger til at sende varen retur til os. I modsat fald skal du selv afholde alle udgifter til transport, herunder vores fragtomkostninger til returnering af varen efter undersøgelse.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

butik.information.dk er ikke erstatningspligtig for direkte eller indirekte tab som følge af, at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for butik.information.dk’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

butik.information.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber. 
  


Persondata

For at kunne handle på butik.information.dk skal du som minimum oplyse:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mailadresse
  • Telefon/mobilnummer

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes. Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger og henvendelse i forbindelse hermed rettes til butik.information.dk via e-mail butik@information.dk

Cookies

Ved at benytte butik.information.dk accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. Ønsker du at læse om, hvilke cookies der bruges på butik.information.dk, samt hvorledes du sletter cookies så klik her.

Klage

Er du utilfreds med behandlingen af din ordre, enten modtagelse eller returnering, skal du tage kontakt til os via e-mail på butik@information.dk. I fald det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, se www.kfst.dk.

Forbehold

Information Butik forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for websitet butik.information.dk. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

SÆRLIGT OM DIGITALE PRODUKTER

Rettigheder

Den tildelte adgang til produktet berettiger dig til, inden for lovgivningens rammer, at anvende de købte produkter til personligt, ikke erhvervsmæssigt formål, men ikke til videresalg, overførsel, overdragelse eller underlicensering. Du er indforstået med ikke at forsøge, tilskynde til, eller hjælpe andre personer med at omgå nogen som helst sikkerhedsteknologi eller software eller gøre indgreb i, fjerne eller ændre i nogen rettighedshåndteringsinformation angående de købte produkter. Handlinger i strid med ovenstående rettigheder kan resultere i retsforfølgelse.

 

Systemkrav

Brug af e-bøger og lydbøger til download forudsætter, at brugeren er i besiddelse af udstyr med internetadgang og muligvis særligt software, hvilket kan medføre særlige udgifter for brugeren. Brugen kan kræve, at du fra tid til anden foretager opdateringer eller opgraderinger af software og hardware. Du anerkender og er indforstået med, at sådanne systemkrav, der fra tid til anden kan ændres, er dit eget ansvar. Det er kundens eget ansvar at tilkøbe sig internet eller data abonnement for at muliggøre streaming af digitalt indhold.

Nyttige links

PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service www.nets.eu

Forbrugerklagenævnet www.kfst.dk/Forbrugerforhold/Klageforhold