"Den store omstilling" af Jørgen Steen Nielsen

Den store omstilling

Jørgen Steen Nielsen

Den store omstilling – Fra systemkrise til grøn økonomi

I Den store omstilling dokumenterer Jørgen Steen Nielsen på overbevisende og foruroligende vis, hvordan den kendte globale udviklingsmodel for vækst er kommet til kort. De gamle svar duer ikke længere – der er behov for en grundlæggende og epokegørende omstilling til en ny, grøn økonomi.

Mens europæiske politikere og internationale finansfolk fortsat kæmper indædt for at ’normalisere situationen’ og få vækstøkonomien tilbage på sporet, bliver det mere og mere åbenlyst, at krisen hverken er forbigående eller isoleret til økonomien. Det globale samfund står i en systemkrise, hvor finansiel krise, klimakrise, olie- og råstofkrise samt fødevarekrise spiller selvforstærkende sammen. De afspejler alle, at den globale økonomi nu overskrider sine naturgivne grænser.

Den store omstilling beskriver, hvordan en grøn økonomi kan se ud, og skildrer det imponerende og vitale netværk af internationale økonomer, tænketanke, erhvervsledere og miljøfolk, som i dag er i fuld gang med at udvikle og afprøve en ny ligevægtsøkonomi, som kan fungere. Den formidable politiske udfordring er at bane vej for den; at komme herfra og dertil. Denne vej beskriver forfatteren.

OM FORFATTEREN
Jørgen Steen Nielsen er uddannet biolog og er Dagbladet Informations klima- og miljømedarbejder. Han var chefredaktør for avisen 1995-2002 og modtog Cavlingprisen i 2003. Han har tidligere udgivet bøgerne Fra frihedens slagmarker (2004) og En lille fortælling om overlevelse (2008). I marts blev han tildelt 'Energi- og miljøprisen 2013' for sin indsigt og sin vedholdenhed på miljø- og klimaområdet.

Forfatter Jørgen Steen Nielsen
Udgivelsesdato 03 november 2015
Sider 222
ISBN 9788775143627

Anmeldelser

information-heart information-heart information-heart information-heart information-heart
- Politiken

"Pligtlæsning for enhver, der ønsker indflydelse på udviklingen af morgendagens samfund."

- Mandag Morgen

"Jørgen Steen Nielsens bog fortjener masser af læsere. (...) fordi man i denne bog vil blive udfordret til at tænke videre og dybere, end det normalt er tilfældet i den overflod af bøger, der udgives på det danske bogmarked."

- Information