"Tæm eliten" af Andreas Møller Mulvad, Anton Grau Larsen & Christoph Houman Ellersgaard

Tæm eliten

Andreas Møller Mulvad, Anton Grau Larsen & Christoph Houman Ellersgaard

Tæm eliten - fra magtelite til borgerdemokrati

Vi lever i den vildfarelse, at vi er borgere i et ægte demokrati. Men når det kommer til reel indflydelse, er vores samfund et skindemokrati. Svaret på tidens tillidskrise mellem borgere og politikere og på elitens voksende dominans, er mere borgerdemokrati, argumenterer Mulvad, Ellersgaard og Larsen.

I bogen Magteliten (2015) afdækkede forfatterne elitens overvældende magt og klargjorde dermed den fundamentale afmagt hos den brede befolkning. I Tæm eliten viser Mulvad, Ellersgaard og Larsen, hvorfor magtkoncentrationen er så skadelig for vores demokrati. Og så formulerer de en konkret vision for, hvordan borgerne kan vinde magten tilbage.

Vi skal turde diskutere magten. Ønsker vi, at bestemte grupper af mennesker skal have så stor magt? Denne bog handler om igen at gøre det til et demokratisk spørgsmål, hvem der træffer samfundets afgørende beslutninger.

OM FORFATTERNE:
Anton Grau Larsen (f. 1983) og Christoph Houman Ellersgaard (f. 1981) er adjunkter ved Department of Business and Politics på Copenhagen Business School. Sammen har de sat elite og netværk på dagsordenen med bøgerne Magteliten – Hvordan 423 danskere styrer landet (2015) og Magtens Atlas – Kort over netværk i Danmark (2016).

Andreas Møller Mulvad (f. 1983) er adjunkt ved Department of Business and Politics, Copenhagen Business School. Har skrevet ph.d. om kinesisk politik. Forsker i forholdet mellem kapitalisme, civilsamfund og demokrati både i Vesten og Kina. 

Forfatter Andreas Møller Mulvad, Anton Grau Larsen & Christoph Houman Ellersgaard
Udgivelsesdato 12 oktober 2017
Sider 242
ISBN 9788775145560

Anmeldelser

"Stod det til mig, skulle denne bog være pensum i samfundsfag på ungdomsuddannelser landet over."

- Weekendavisen

"(...) leverer en glimrende kritik af magteliten."

- Information