"Den endegyldige sandhed" af Kai Sørlander

Den endegyldige sandhed

Kai Sørlander

Findes der endegyldige sandheder, og kan vi i givet fald erkende sådanne sandheder? Kai Sørlander tager i Den endegyldige sandhed fat i dette spørgsmål ud fra en antagelse om, at en benægtelse af endegyldige sandheder vil være en selvmodsigelse, da det i sig selv vil være en endegyldig sandhed.

Ud fra modsigelsessystemet udvikles en tese om, at de endegyldige sandheder udgør et sammenhængende system. Kai Sørlander gør i Den endegyldige sandhed op med relativisme og historicisme og forsøger at hæve sig til et absolut grundlag.


Kai Sørlander (1944-) filosof og forfatter. Har bl.a. skrevet bøgerne Det uomgængelige (1994), Forsvar for rationaliteten (2008), Den politiske forpligtelse (2011) og Indføring i filosofien (2017) samt en lang række kronikker og artikler.


Forfatter Kai Sørlander
Udgivelsesdato 29 januar 2016
Sider 187
ISBN 9788775147601