Efter kapitalismen - studiekreds med Søren Mau
maj
05
2022

Efter kapitalismen - studiekreds med Søren Mau

Information Arrangementer
Priser:
Afholdt

DET ER IKKE LÆNGERE MULIGT AT TILMELDE SIG

Det 21. århundrede er præget af eskalerende økonomiske, politiske og økologiske kriser. Det kalder på et alternativ til det herskende system, kapitalismen. Men hvad skal komme efter kapitalismen?

Hvad skal træde i stedet for alle de velkendte økonomiske mekanismer og politiske institutioner, der får kapitalismen til at løbe rundt, og som vores liv er filtret ind i? Hvordan kan, hvordan skal et nyt system se ud? Det har Information og filosof og forfatter Søren Mau sat sig for at undersøge med denne studiekreds. Sammen skal vi udfordre den traditionelle modstand mod at beskrive konkrete alternativer. På baggrund af fælles læsning af klassiske og aktuelle tekster skal vi diskutere, hvordan verden efter kapitalismen kan se ud, og hvordan vi skaber den.   

Søren Mau er filosof, ph.d. og forfatter. Hans bog ”Stum tvang – en marxistisk undersøgelse af kapitalismens økonomiske magt” (2021) er et hovedværk i nyere marxisme-tænkning og er allerede udkommet på tysk og snart engelsk.

5.maj: Kapitalismen

Gæst: Rune Lykkeberg, chefredaktør på Dagbladet Information 

For at forestille os, hvordan en verden hinsides kapitalismen kan se ud, må vi vide, hvad kapitalisme helt præcist er. Formålet med studiekredsens første møde er derfor at nå frem til en fælles forståelse af, hvad det er, vi kæmper mod – og dermed også hvilke elementer i den nuværende samfundsorden, vi eventuelt kunne tage med os ind i den post-kapitalistiske fremtid. 

Rune Lykkeberg er chefredaktør på Information og forfatter til bl.a. ”Vesten mod Vesten” (2019); ”Alle har ret” (2012) og ”Kampen om sandhederne” (2008)

11.maj: Utopier 

Gæst: Emma Holten, feminist og debattør

“Alle må indrømme over for sig selv, at de ikke har nogen præcis idé om hvad der skal ske. På den anden side er det netop den nye retnings fordel, at vi ikke på dogmatisk vis foregriber verden, men derimod finder den nye verden gennem kritikken af den gamle,” skrev Karl Marx i 1843, og grundlagde dermed den stærke modstand mod utopisme blandt mange antikapitalister. I anden studiekreds skal vi diskutere, hvilken rolle utopier kan spille i skabelsen af en post-kapitalistisk verden.  

Emma Holten er aktivist, debattør og redaktør. Hun har bl.a. bidraget aktivt til debatten om feministisk økonomi, ligestilling og sexisme.

19.maj: Revolutionen

Gæst: Eskil Halberg, aktivist og forfatter

De kræfter, der kæmper for at opretholde kapitalismen, er stærke og kommer næppe til at opgive deres magt og ressourcer uden kamp. Er revolution stadig svaret? Er en revolution vores ideelle scenarie, eller er det et nødvendigt onde? Og hvad kan vi forvente at en revolutionær situation i det 21. århundrede, hvor verdensøkonomien er tættere bundet sammen end nogensinde før?

Eskil Halberg er aktivist og forfatter til bl.a. ”Roden til alt ondt” om den politiske afvikling af arbejdet, som vi kender det i dag.

2.juni: Staten 

Gæst: Grace Blakeley, økonom og skribent på Tribune

Den moderne stat er opstået og har udviklet sig sammen med og igennem kapitalismen. Når vi har demokratiseret økonomien og afskaffet den kapitalistiske adskillelse af det politiske og det økonomiske, hvilke politiske institutioner skal så erstatte den borgerlige stat, som vi kender den? NB: Grace Blakeley er med på Zoom og oplægget foregår på engelsk.

Grace Blakeley er en af englands førende økonomer og debattører. Hun har tidligere udgivet ”Stolen – how to safe the world from financialisation” og senest ”Futures of Socialism”

8.juni: Reproduktivt arbejde

Gæst: Karen Helveg Petersen, økonom og stifter af Radi-consult

Kapitalismen beror på en fundamental og kønnet adskillelse mellem vareproducerende (løn)arbejde og en masse privatiseret og ulønnet arbejde, der er nødvendig for at opretholde livet. Hvordan organiserer vi det reproduktive arbejde i en post-kapitalistisk økonomi?

Karen Helveg Petersen er økonom, ph.d. og udviklingskonsulent med mange års erfaring fra projekter i bl.a. udviklingslande med at forsøge at ændre verden til et bedre og mere lige sted.

15.juni: Markedet

Gæst: Pelle Dragsted, politiker og forfatter

Hvilken plads skal markedsmekanismer have i en post-kapitalistisk økonomi? Er en markedsøkonomi nødvendigvis kapitalistisk, eller er det muligt at forestille sig en ikke-kapitalistisk brug af markedsmekanismerne? Og hvis svaret er nej, hvilke koordinationsmekanismer skal vi så bero på i fremtiden?

Pelle Dragsted er politisk rådgiver og folketingskandidat for Enhedslisten og forfatter til, senest, ”Nordisk socialisme – på vej mod en demokratisk økonomi” fra 2021.

***

Pris:

Pris 1995 for abonnenter

Pris 2450 for ikke-abonnenter

Foreningen Informations Venner har givet mulighed for, at mindre bemidlede, der ønsker at deltage på kurset, kan søge om friplads på holdet.

Praktik:  

  • Afholdes på Information, St. Kongensgade 40 C, 1264 Kbh. K. 
  • Alle seks kursusgange kl. 19-22. 
  • 40-50 siders tekst pr. gang. 
  • Alle kursusgange kræver forberedelse. Det er tekster, der skal læses, og disse uddeles på kurset gangen inden. Teksterne kan være på både dansk og engelsk og vil være artikler og uddrag fra bøger. 
  • Alle opfordres til at anskaffe sig og læse Marx og Engels’ Det kommunistiske partis manifestinden studiekredsen mødes første gang. 
  • Drikkevarer, kage og frugt er inkluderet i prisen.
  • Alle deltagere får Informations røde notesbog ved kursusstart

Format for studiekredsen:  

Hvert møde indledes med et kort oplæg på 10 minutter om dagens tekst(er) fra én af studiekredsdeltagerne. Derefter har vi en fælles diskussion til kl. 20.30. Efter 20 minutters pause får vi besøg af en gæst, der vil diskutere dagens emne med studiekredsen. Til slut vil studiekredslederen samle op på dagens diskussion og introducere næste mødes emne.  

Dato 05 maj 2022
Sted Information
Adresse Store Kongensgade 40C, 1264 Kbh. K.
Arrangør Information Arrangementer