En fremtid uden fremtid
  • En fremtid uden fremtid
  • En fremtid uden fremtid

En fremtid uden fremtid

En fremtid uden fremtid – Depression som politisk problem og kunstens alternative fortællinger


Depression er den mest udbredte psykiske lidelse på verdensplan. I En fremtid uden fremtid argumenterer Mikkel Krause Frantzen for, at man kan kende et samfund på dets sygdomme, og viser, hvordan depressionen peger på en række kriser i tiden: gældskrise, det konkurrencestyrede arbejdsmarked, krav om individuel lykke og selvoptimering. 

Med konstateringen af, at den psykiske lidelse ikke er den enkeltes problem, men vores fælles problem, udfolder Frantzen en kulturkritisk samtidsdiagnose og inddrager en række bøger, film og kunstværker som alternativ forestillingshorisont. 


OM FORFATTEREN:
Mikkel Krause Frantzen (f.1983) Ph.d. i Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet, boganmelder på Dagbladet Politiken og ansat som postdoc ved Aalborg Universitet. Han har tidligere udgivet Lars Skinnebach – en monografi (Arena, 2013). 

FORFATTER: Mikkel Krause Frantzen
UDGIVELSESDATO: 19. juni 2018
FORLAG: Informations Forlag
SIDER: 208 sider
ISBN: 978-87-7514-6895

Anbefalede bøger