Guldet fra Moskva
  • Guldet fra Moskva
  • Guldet fra Moskva

Guldet fra Moskva

Guldet fra Moskva - Finansieringen af de nordiske kommunistpartier 1917-1990

Guldet fra Moskva er skrevet af en gruppe nordiske forskere, som med baggrund i et stort kildemateriale har dannet sig et overblik over de sovjetiske og Østeuropæiske bidrag til finansieringen af kommunistpartierne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Bogen er et bidrag til kommunismens historie. Historien om pengene og kommunismen er væsentlig, da den påviser en del af den påvirkningsvirksomhed, som har foregået lige siden Den Russiske Revolutions dage.

Guldet fra Moskva er redigeret af den anerkendte ekspert i dansk og international kommunisme, Morten Thing. I et nyt kapitel redegør Thing for den nyeste viden og den såkaldte Ole Sohn-sag.

REDIGERET AF:  Morten Thing
FORLAG:

 Informations Forlag

SIDER: 351 sider
ISBN: 9788775147977
UDGIVELSESDATO: 9. marts 2012

Anbefalede bøger