"Hvordan skaber vi fremtidens psykiatri?" af Merete Nordentoft

Hvordan skaber vi fremtidens psykiatri?

Merete Nordentoft

En tredjedel af alle danskere kommer i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem mindst én gang i deres liv. Antallet er fordoblet de seneste ti år; stigningen har været størst for børn og unge. Og der er stadig store grupper, som ikke får hjælp. De psykiske sygdomme er nemlig usynlige, hemmeligholdte, tabubelagte og underbehandlede folkesygdomme. 

Der er store samfundsøkonomiske gevinster ved at behandle bedre, hurtigere og mere effektivt – for ikke at tale om gevinsten for de syge. Alligevel er psykiatrisk behandling stærkt underfinansieret sammenlignet med behandlingen af fysiske sygdomme. 

Hvordan kan vi acceptere, at psykisk sygdom er stigmatiseret og underbehandlet i Danmark? Merete Nordentoft peger på en lang række områder, hvor vi kan blive meget bedre. 

OM FORFATTEREN
Professor Merete Nordentoft (f. 1955) er speciallæge i psykiatri og overlæge på Psykiatrisk Center København. Hun har arbejdet med selvmordsforebyggelse, tidlig og intensiv behandling af unge med psykose og har desuden været involveret i undersøgelser af overdødelighed hos mennesker med psykiske lidelser.

Titlen er en del af vidensserien MODERNE IDEER, som er støttet af Lundbeckfonden.

Forfatter Merete Nordentoft
Udgivelsesdato 31 oktober 2018
Sider 80
ISBN 9788775145829

Anmeldelser

"Bogen burde være pensum for vores beslutningstagere og er meget anvendelig for fagfolk og folk med interesse for psykiatri."

- Ugeskrift for læger