"Indføring i filosofien" af Kai Sørlander

Indføring i filosofien

Kai Sørlander

Filosofien er menneskets bestræbelse på at afdække de nødvendige træk ved enhver mulig verden og ved vor situation som personer. Denne bestræbelse har en historie, som bryder frem i det klassiske Grækenland, og som via renæssancen føres videre i den moderne vestlige kultur. Af tænkere som for eksempel Spinoza og Kant.

Indføring i filosofien placerer sig i denne tradition. Samtidig præsenterer Kai Sørlander filosofiens historie som baggrund for et personligt, universelt forpligtende forsøg på at besvare filosofiens opgave. Han fremlægger sit eget forslag til, hvad der må være det i princippet endegyldige svar. Det er så op til læseren at tænke videre derfra. 

OM FORFATTEREN
Kai Sørlander (1944-) filosof og forfatter. Har bl.a. skrevet bøgerne Det uomgængelige (1994), Den endegyldige sandhed (2002), Forsvar for rationaliteten (2008) og Den politiske forpligtelse (2011) samt en lang række kronikker og artikler.

Forfatter Kai Sørlander
Udgivelsesdato 09 februar 2017
Sider 200
ISBN 9788775145317