"Information inkarneret"

Information inkarneret

Informations Forlag

Ejvind Larsen er sit eget enestående stykke danmarkshistorie og det tætteste, man efter Børge Outze kommer på Dagbladet Informations ånd. Siden 1955 har han fyldt avisens spalter med sit engagement i verdens for tiden vigtigste anliggender.


I tre essays leverer kendere hver deres historiske fortælling om en af de debatter, jubilaren i særlig grad har fulgt og præget. Striden om folkehøjskolens fornyelse. Den politiske kamp mod lønmodtagermentaliteten. Og opgøret med den blinde økonomiske vækst og naturødelæggelsen. Hvert essay ledsages af nogle af Ejvind Larsens bedste artikler om emnet.

Information udgiver dette fest- og kampskrift for dels at hylde sit publicistiske unikum, dels at leve op til Larsens og avisens fælles ambition: at insistere på en inspireret og informeret samtale om vor fælles fortid, nutid og fremtid.

Information inkarnerets tre essays er skrevet af professor Ove Korsgaard, fhv. departementschef Jørgen Rosted og journalist Jørgen Steen Nielsen – dens forord af Informations daværende chefredaktør, Christian Jensen.

Forfatter Informations Forlag
Udgivelsesdato 01 september 2015
Sider 110
ISBN 9788775144945