Forsvar For Rationaliteten
  • Forsvar For Rationaliteten

Forsvar For Rationaliteten

Forsvar For Rationaliteten

- Religion og politik i filosofisk perspektiv

 BESKRIVELSE
Filosoffen Kai Sørlander kræver rationaliteten genindført i den hjemlige religionsdebat. Det er i første omgang et filosofisk krav, men det er også et politisk krav. 

Igennem de seneste århundreder har den vestlige verden kæmpet sig til en reel adskillelse mellem politik og religion. Denne adskillelse har stået som det herskende ideal. Men tiderne er skiftet, og situationen er ændret med de seneste generationers indvandring og etablering af islam og islamiske trossamfund i Vesten, herunder også i Danmark. Der er skabt en tilstand, som gør det nødvendigt at gennemtænke forholdet mellem religion og politik på ny. For med islam har vi at gøre med en religion, som udfordrer vor traditionelle vestlige opfattelse af, at religion og politik bør holdes adskilt, og at religiøse argumenter bør holdes ude af den politiske diskussion. Men bør vi stadig holde fast ved den opfattelse? Hvorledes er det fornuftigt at forholde sig? Hvad kræver fornuften af os, ganske uafhængigt af vor religiøse tro? Hvad er det rationelle svar? 

Det gælder ikke blot om at finde grunde for den holdning, man allerede har. Det gælder om at nå sandheden, mener forfatteren. Den sandhed, som vore rationelle begrundelser kan bære. I sine forsøg på at finde svarene og sandheden foretager han deduktive nærlæsninger af Biblen og Koranen, af Jesu og Muhammeds ord og handlinger og sammenstiller disse med fortolkninger og 'brugen' af de religiøse skrifter, som den kommer til udtryk i aktuelle problemstillinger, levemåder og argumentationer, der rejser politisk diskussion i Danmark i disse år. 

ANMELDERCITATER
"Denne særdeles læseværdige bog ... hans prosa er lysende klar. Uanset om man er enig eller uenig, vil man få skærpet sine argumenter."
Allan Poulsen, Religion

"Sørlanders bog er ikke alene vigtig at læse. Nej, den er uomgængelig og afsnittet om ytringsfriheden ... burde indgå i ethvert gymnasiepensum. Det er ganske enkelt fremragende klart."
Thue Kjærhus, www.sappho.dk

'Kai Sørlander har skrevet en fremragende bog ... på samme tid lærd og pædagogisk ... Køb den og læs den og bliv klogere på, hvorfor vi er blevet dem, vi er, og hvorfor det ikke er nogen given ting, at vi kan vedblive at være os selv.'
Morten Uhrskov Jensen, Nomos 

"en imponerende og original bog med appel til dem, der virkelig vil forstå."****
Hans Gregersen, Nordjyske Stiftstidende

"Klar som dagslyset selv er ... filosoffen Kai Sørlanders rationalistiske kritik af islam ... Forsvar for rationaliteten leverer en superkonsistent og velargumenteret kritik af islams politiske dimension. Her er ingen konspirationsteori eller paranoid antagelse om, at Vesten er ved at blive løbet over ende. Kun en realistisk vurdering af, at ikke alle religioner med samme lethed lader sig forene med det liberale folkestyre."
Lars Sandbeck, Politiken

"Det er ikke hverdagskost herhjemme, at et filosofisk værk direkte griber ind i en aktuel politisk debat, der dagligt oversvømmer medierne; men det er netop, hvad Kai Sørlanders modige, velskrevne og skarpsindige nye bog gør."
Hans Alstrup Petersen i Gymnasieskolen

"Kai Sørlander kritiserer sin samtid for ikke at forstå kristendommens historiske gevinster i vigtig og modig bog om religion og politik ... Dette er den mest aktuelle bog skrevet af en dansk filosof i mands minde ... hans bog er en skarp filosofisk ragekniv, som alle har fortjent at skære sig på. Kai Sørlander giver os det, vi helt havde glemt eksisterede: en filosof til tiden. Og tiden beder os om at læse ham." *****
Mikael Jalving, Berlingske Tidende

"Det er en fordomsfri bog, Sørlander har skrevet. En af de bedste i Danmark om tidens store emne."
Klaus Wivel, Weekendavisen

"Med sit forsvar for rationaliteten har Kai Sørlander givet et vigtigt bidrag til såvel begrebsafklaring som videre diskussion." *****
Lone Nørgaard, Jyllands-Posten

"Bogen er filosofisk skarp som en ragekniv, hvor alle argumenterne er i orden. Den kan virke kynisk i sin argumentation, men det ligger i filosofiens natur. Hvorom alting er, så sætter den tanker - også nye tanker - i gang hos læseren. Den bidrager også til ny erkendelse, og den udfordrer i allerhøjeste grad ens egne indgroede forestillinger og fordomme".
Preben Etwil, www.historie-nu.dk

"Fremragende og aktuel bog om religion og politik af filosoffen Kai Sørlander. Velkendte aspekter ved kristendom og islam sættes i perspektiv i samvittighedsfuld og grundig, rationel analyse ... Denne bog kan ikke anbefales nok. Pligtlæsning simpelthen - hvad enten man er biskop, politiker eller bare almindelig tænksom borger. Gå til Sørlander og bliv vis!"
Torsten Dam-Jensen, www.roskilde.folkekirken.dk

"Et velargumenteret og velskrevet forsvar for rationalitetens plads i debatten om forholdet mellem religion og politik".
Lektørudtalelse

OM FORFATTEREN
Kai Sørlander (f. 1944), forfatter og filosof. Har bl.a. skrevet bøgerne Det uomgængelige og Den endegyldige sandhed og en lang række kronikker og artikler. 

FORFATTERE: Kai Sørlander
REDAKTØR:
FORLAG: Informations Forlag
SIDER:
ISBN: 9788775148981

Anbefalede bøger