Nationernes velstand I+II
  • Nationernes velstand I+II
  • Nationernes velstand I+II

Nationernes velstand I+II

Den skotske økonom og filosof Adam Smiths (1723-1790) hovedværk Nationernes Velstand med originaltitlen An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation fra 1776 er den første analyse og beskrivelse af de frie markedskræfter. Værket anses for at være grundlaget for al moderne økonomisk teori, særligt den økonomiske liberalisme. Værket har både historisk og aktuel interesse. Senest har finanskrisen gjort et kendskab til Smiths analyse af nationernes velstand særdeles relevant.

Bogen er fast pensum på filosofi og idéhistoriestudier foruden statskundskab og økonomi. Der er altså tale om et absolut uomgængeligt hovedværk i den politiske og økonomiske idéhistorie.

FORFATTER: Adam Smith, oversat af Claus Bratt Østergaard
UDGIVELSESDATO: 31. maj 2013
FORLAG: Informations Forlag
SIDER: 441+519 sider
ISBN: 978-87-7514-309-2

Anbefalede bøger