"Reaktionens tid" af Ove K. Pedersen

Reaktionens tid

Ove K. Pedersen

Reaktionens tid – Konkurrencestaten mellem reform og reaktion

I 2011 skrev Ove K. Pedersen Konkurrencestaten, hvori han beskrev, hvordan betingelserne for velfærden har forandret sig. Fra at løfte arbejderklassens levestandard skal velfærdsstaten nu i højere grad optimere alle borgere, så Danmark kan begå sig i den internationale konkurrence. 

Siden er konkurrencestaten blevet samlebetegnelse for nedskæringer, effektiviseringer og stressede borgere som fodsoldater i vækstens tjeneste, mens Ove K. Pedersens bog er blevet heftigt diskuteret.

Nu svarer Ove K. Pedersen igen. 

I Reaktionens tid – konkurrencestaten mellem reform og reaktion forklarer han, hvorfor konkurrencestaten er en videreudvikling af og ikke en modsætning til velfærdsstaten. Han redegør både for konkurrencestatens opståen og for den værdi- og idékrise, som den har ført med sig. Løser vi ikke den krise, kan vi tabe trygheden og velstanden på gulvet, siger han.  


OM FORFATTEREN
Ove K. Pedersen (f. 1948) er uddannet i statskundskab, professor emeritus i komparativ politisk økonomi og har publiceret en lang række bøger på dansk og engelsk, bl.a. den indflydelsesrige Konkurrencestaten (2011) og Markedsstaten (2014), men også The National Origins of Policy Ideas (2014), ligesom han er bidragsyder til Konkurrencestaten og dens kritikere (2017).

Forfatter Ove K. Pedersen
Udgivelsesdato 20 august 2018
Sider 296
ISBN 9788775145713

Anmeldelser

"Bogen er en lærd, lærerig, engageret og normativt motiveret historieskrivning om den danske samfundsmodels rødder og aktuelle legitimitetskrise - tilsat et forsøg på at vise en vej ud af krisen."

- Djøfbladet

"Det er en meget oplysende bog, Ove K. Pedersen har skrevet med Reaktionens tid."

- Information
information-star information-star information-star information-star information-star information-star
- Gymnasieskolen

"Bogen er stærk.. Ove Kaj Pedersen skriver sine essays med et imponerende vingefang og stor indsigt."

- Weekendavisen

"Overkaj strikes back."

information-star information-star information-star information-star information-star
- Berlingske

"Ove K. Pedersens nye bog om konkurrencestaten er samfundsanalyse, når det er bedst."

information-star information-star information-star information-star information-star
- Altinget