Schiøler-gruppen
  • Schiøler-gruppen

Schiøler-gruppen

Danske terrorister i tysk tjeneste 1944-1945

Hvad ansporede mændene i Schiøler-gruppen til at gribe til våben mod landsmænd? Og hvorfor udviklede gruppen sig så radikalt, at den til slut benyttede sig af både likvideringer og tortur i den vendetta-lignende konflikt med de danske modstandsfolk?

Schiøler-gruppen fortæller for første gang den dramatiske historie om den danske nazistiske terrorgruppe, der fra slutningen af 1944 og frem til kapitulationen i maj 1945 arbejdede for den tyske besættelsesmagt og bistod det berygtede Hipokorps i den væbnede kamp mod modstandsbevægelsen. Efter kapitulationen blev gruppens medlemmer retsforfulgt og gruppens chef, Ib Gerner Ibsen, samt næstkommanderende, Helmut Mortensen, blev henrettet den 25. november 1949.


ANMELDELSER

"En spændende og overraskende bog med internationalt perspektiv. Et godt arbejde." ★★★★ - Berlingske

"Særdeles læseværdig og perspektivrig bog om danskere i tysk tjeneste i krigens sidste år." ★★★★ - Jyllands-Posten

"Det er en bog, der gennem sit emne og indhold, kalder på refleksioner og derfor også er relevant at inddrage i undervisningen ... tankevækkende og velskrevne bog om Schiølergruppen." -Historielærerforeningens blad Noter

 

FORFATTERE: Lasse Bruun Jonassen & Jonas Lind
SIDER: 208
ISBN: 9788775148097

Anbefalede bøger